ASTRO-HOROSKOPY.CZ

ROZBOR OSOBNOSTI

Výklad charakterových vlastností, schopností, nadania a predpokladov pre všetky životné oblasti.

ROZBOR PARTNERSKÉHO VZŤAHU

Výklad všetkých pozitív a negatív vo Vašom vzťahu. Rozriešenie, či sa k sebe hodíte, alebo nie.

HOROSKOP NA 3 MESIACE (6 MESIACOV, 1 ROK)

Čo Vám prinesú pozitívne konštelácie Vášho horoskopu a na čo si dať pozor pri tých negatívnych.

OSUDOVÝ HOROSKOP NA 6 ROKOV

Stručný, jasný a konkrétny prehľad najdôležitejších osudových udalostí na 6 rokov Vášho života.
Zaškrtnite, o aký horoskop máte záujem.
ROZBOR OSOBNOSTI 10 EUR  
ROZBOR PARTNERSKÉHO VZŤAHU 10 EUR  
HOROSKOP od  na 3 mesiace 5 EUR  
6 mesiacov 10 EUR  
1 rok 20 EUR  
OSUDOVÝ HOROSKOP NA 6 ROKOV od roku  25 EUR  
© 2000-2017 Ivo Vávra - astrolog | kontakt: astro-horoskopy@astro-horoskopy.cz